Ανακοινώσεις2020-10-23T13:23:53+03:00

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2022, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 .

29 Απριλίου, 2022|

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για [...]

Go to Top