Τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Χαλκηδόνος

  • Αναστασία Κοκκινίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Χαλκηδόνος
  • Γνωστοθέα Μπόσκογλου-Κωτούλα, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Χαλκηδόνος
  • Κυριακή Παπαστογιαννίδου, Κοινωνική Λειτουργός, Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ Δήμου Χαλκηδόνος
  • Στέλλα Γαλάνη – Βαλσαμάκη, Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος
  • Δημήτριος Ζήλιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Χαλκηδόνας
  • Μαρία Μπαγανά, Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Βαθυλάκκου
  • Βαρβάρα Σταυρακάκη, Δημότισσα του Δήμου Χαλκηδόνος
  • Κωνσταντίνος Στογιαννάρης, Δημότης του Δήμου Χαλκηδόνος