Περιβάλλον

Κύριο μορφολογικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι εκτεταμένες πεδινές εκτάσεις που από νότο προς βορρά κλιμακώνονται από πεδινές σε λοφώδεις χαμηλού ύψους με ήπιο ανάγλυφο και ομαλές εξάρσεις, οι οποίες διατρέχονται από πλήθος ρεμάτων. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος της περιοχής, που διαμορφώνει καθοριστικά την μορφή του τοπίου, είναι ο ποταμός Αξιός, ο οποίος έχει μεγάλη αισθητική και οικολογική αξία. Ο Αξιός, είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ποταμός της Βαλκανικής
χερσονήσου μετά τον Έβρο, με συνολικό μήκος 380 Km, εκ των οποίων τα 80 Km εντός του ελληνικού εδάφους. Ο ποταμός με την είσοδο του στην Ελλάδα διασχίζει τις Περιφερειακές ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης και μετά από πορεία 80 περίπου χιλιομέτρων εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο. Η ποικιλομορφία της βλάστησης στην περιοχή που αναπτύσσεται κατά μήκος του ποταμού και η παρουσία εκατοντάδων ειδών πουλιών δημιουργούν έναν υγροβιότοπο, ο οποίος ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι Διεθνούς σημασίας και συμπεριλαμβάνεται στους Ελληνικούς προστατευόμενους από την Οδηγία οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ και το δίκτυο Natura 2000.

Η τοποθεσία “Νησί”, έκτασης 1.700 στρεμμάτων, στα Κουφάλια, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του υγροβιότοπου καθώς βρίσκουν καταφύγιο πλήθος πουλιών και ζώων.

Επιπλέον, μεγάλο τμήμα της περιοχής του Δήμου ανήκει στην Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκών Κίτρους και λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, περιοχή που προστατεύεται από εθνικές και διεθνείς συνθήκες (RAMSAR, NATURA 2000, κλπ).