ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2313 300153
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2310 722550
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 2310 719206
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΑΣ 2310 715255
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2310 713463
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2310 713377
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 23913 30143
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2310 711483
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 23913 30205
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 23910 31208
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΧΩΡΙΟΥ 23910 22766
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 23910 22799
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 23910 22160
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 23910 61108