ΑΡ.205/2014 ΑΔΣ Έγκριση πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή της νότιας εισόδου της Δ.Κ. Ν. Μεσημβρίας, γύρω από το Ο.Τ. 142