ΑΟΕ 6/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός των όρων εκμίσθωσης ισογείου κτιρίου μετά των συνοδών κτισμάτων εντος Δήμοτικού Χώρου (πάρκου-αναψυκτηρίου) στην ΔΚ Γέφυρας