ΑΟΕ 28/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 493,23€ για την προμήθεια ανταλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δημου Χαλκηδόνος