ΑΟΕ 48/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Oρισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση σε έφεση για απόφαση υπέρ Τσακίρη Αντωνίου.