ΑΟΕ 61/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ορισμος Πληρεξούσιου Δικηγόρου (παράσταση σε έφεση για απόφαση υπέρ ΕΛ.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.