ΑΟΕ 80/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης ποσού 747,84 ευρώ για ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων.