ΑΟΕ 85/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Σύσταση πάγιας προκαταβολής για την πληρωμή μικρών και επειγουσών δαπανών των Δημοτικών –Τοπικών Κοινοτήτων μας για το έτος 2015 και ορισμός υπολόγου