ΑΟΕ 88/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή Ανώνυμης Μεσογειακής Εμπορικής Εταιρείας – M.TC A.E)»