ΑΟΕ 89/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 320,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο»