ΑΟΕ 90/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού έργων προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης του ΜΕΕΠ