ΑΟΕ 95/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 280,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο»