ΑΟΕ 108/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ορισμός Πληρεξούσιου $ικηγόρου (κατάθεση έφεσης για απόφαση πληρωμής Προστίμου για παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων αμμοληψίας)»