ΑΟΕ 111/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ