ΑΕΠΖ 1/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Λήψη απόφασης για την χορήγηση προέγκρισης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝ.ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην Τοπική Κοινότητα Παρθενίου του Δημου Χαλκηδόνος.