ΑΡ.12/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση για τη συνέχιση των συνεχιζόμενων έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2015