ΑΡ.2/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015