ΑΡ.30/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως δύο (2) μήνες, προς αντιμετώπιση επιεγουσών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, κατόπιν σχετικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015