ΑΡ.36/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου