ΑΡ.4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για τον μήνα Ιανουάριο 2015 και ανακατανομή αδιάθετου χρηματικού υπολοίπου εκτάκτων ειδικευμένων