ΑΡ.7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/25-7-2014 άρθρο 3