Ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 από τον Ο.Α.Ε.Δ., ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων για τα προγράμματα απασχόλησης στους Δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης».
Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας. Εντός ολίγων ημερών, αναμένεται να ανακοινωθούν οι ονομαστικοί πίνακες κατάταξης, καθώς επίσης και τα πλήρη δικαιολογητικά τα οποία οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου να προχωρήσει η Β’ Φάση υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Υπενθυμίζουμε στους δημότες μας ότι εγκρίθηκαν συνολικά 164 θέσεις στο Δήμο Χαλκηδόνος, όπου οι 18 κατανέμονται στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και οι 146 στο Δήμο. Η τελική κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
25 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
10 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
10 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
10 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’)
1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’)
63 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
8 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2391330102
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ