ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-8-2015