Κυρίες και κύριοι διεύθυντριες και διευθυντές,
Αγαπητά παιδιά,
Φίλοι γονείς και εκπαιδευτικοί,
Ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά, μια περαιτέρω επένδυση στη ζωή και τη δημιουργία. Εύχομαι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς μια νέα χρονιά γεμάτη γνώση και όμορφες στιγμές.
Η παιδεία είναι μια ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία, που βοηθάει να αναπτυχθούν και να διευρυνθούν οι γνώσεις, οι δυνατότητες και οι δεξιότητες του ανθρώπου μέσα από τις οποίες διαμορφώνονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Η παιδεία όμως δεν σημαίνει μόνο συσσώρευση γνώσεων και δεξιοτήτων. Αποκτά νόημα μόνο όταν έχει ουσιαστική συμβολή στη διάπλαση του ήθους και στη διαμόρφωση ανθρώπων με ελεύθερη σκέψη και δημοκρατική συνείδηση.
Προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι, η συνεχής προσπάθεια να δημιουργήσουμε το καλύτερο περιβάλλον και τις ιδανικότερες συνθήκες, μέσα στις οποίες θα φοιτούν οι μαθητές μας. Θα είμαστε διαρκώς παρόντες δίπλα στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι διευθυντές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι σύλλογοι γονέων-κηδεμόνων και οι σχολικές επιτροπές με τους δημοτικούς υπαλλήλους, ώστε να διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα τη λειτουργία των σχολείων. Θα προσπαθήσουμε, επίσης, να θέσουμε γερά θεμέλια σε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σύστημα με νέα προγράμματα, ώστε με σωστές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις να καταφέρουμε θετικές προϋποθέσεις στην παιδεία.
Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη.