Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος (Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου (Πρόεδρος κ. Χατζάκος) και της ανάδοχης κοινοπραξίας (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ) για την κατασκευή του έργου με τίτλο “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Νέας Μεσημβρίας και Βαθυλάκκου του Δήμου Χαλκηδόνος” Προϋπολογισμού σύμβασης 3.625.453,56 € ευρώ.
Καταβλήθηκαν πολύ μεγάλες προσπάθειες και αλλεπάλληλες συναντήσεις του Δημάρχου κ. Τσουκνιδά στην Αθήνα, οι οποίες τελικά απέδωσαν καρπούς. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ οι οποίες ξεπεράστηκαν και έτσι η Διοίκηση του Δήμου κατάφερε να υπογράψει την σύμβαση εντός του 2015. Το έργο πλέον βρίσκεται σε στάδιο που θα υλοποιηθεί ως «έργο phasing» (έργα γέφυρες-εν προκειμένω με το έτος 2016), συνεπώς εάν το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες, οι εργασίες θα ξεκινήσουν κατά τα τέλη Ιανουαρίου.
Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη κύκλου εργασιών ενός έργου που θα βελτιώσει, μελλοντικά, την ποιότητα ζωής των δημοτών και θα ενισχύσει –επιπλέον- την ανάπτυξη του Δήμου Χαλκηδόνος.
12398920_542383219260746_1719731592_n 12387768_542383252594076_1517761015_n 12380050_542383562594045_733087201_n