Προσδιορισμός αξίας ακινήτων Δημοτικής Ενότητας Αγ. Αθανασίου εκτός αντικειμενικών αξιών