Δελτίο Τύπου αναφορικά με τον επιμερισμό τέλους της ΔΕΗ στην Τ.Κ. Ελεούσας