πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής