ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ Μ.ΤΡΙΤΗ 26-04-2016