ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-06-2016