Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29/06/2016