11) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-εκ νέου δημοπρασίας_ΩΕ7ΩΩΗ2-ΑΔΛ