Σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας