Προσκληση για την 25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής