Πρόσκληση για την 29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 8/8/2016