Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής του άρθρου 9, αρ. 12 του Ν. 4039-2012