5α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-υπόλοιπα 5 τεμ._68Η4ΩΗ2-51Ω