Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος