ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 41η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ