Μετά από συναντήσεις του Δημάρχου Χαλκηδόνος κ. Τσουκνιδά στο αρμόδιο Υπουργείο για τον επιμερισμό του ποσού από τον σταθμό ΑΠΕ στην Τ.Κ. Ελεούσας (110.669,36 ευρώ συνολικά για τα έτη 2010-2014), αναρτήθηκε στις 20/12/2016 ο οριστικός πίνακας των δικαιούχων παροχών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η 30η/12/2016.
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μετά τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας, θα αναρτήσει εκ νέου τον Τελικό πίνακα στην ιστοσελίδα της ώστε να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές σε επόμενο καταμερισμό.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ