ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι μετά την υπ’ αριθμ. 0134/2017 Απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με ΑΔΑ ΨΟ18ΟΚ6Ρ-ΖΕΓ, το προσωπικό της Υπηρεσίας, Τεχνικό και Διοικητικό τίθεται σε επιφυλακή για το  Σαββατοκύριακο 14 & 15 Ιανουαρίου 2017, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στα δίκτυα ύδρευσης μετά τα έντονα καιρικά  φαινόμενα που προϋπήρξαν.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2310 702904 & 2310 702800
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ