ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ 36/2017 ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ