ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/02/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:00 πμ