ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/02/2017