ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος  διενεργεί πρόχειρο  διαγωνισμό για  «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων» έτους 2017 προϋπολογισμού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη  της  μελέτης με αριθμ. 06/2017

 Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 03/04/2017 ημέρα Δευτέρα από 09.30΄ π.μ. μέχρι στις 10.00΄π.μ. ώρα  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών  στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του 2ου ορόφου στο κτίριο –Δημαρχείο – στη Χαλκηδόνα.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται στο άρθρο 5 των όρων της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το γραφείο που βρίσκεται στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α στη Χαλκηδόνα καθώς και στο τηλέφωνο 23910/21113.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ