ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ,

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,
ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΓΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 2310 702800

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ