ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ,ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ